Angielski w przedszkolu

GRY I ZABAWY UTRWALAJĄCE POZNANE SŁOWNICTWO

1. Bingo

Myślę, że każdy nauczyciel doskonale zna tę zabawę i chętnie wykorzystuje ją podczas swoich zajęć. Każde dziecko lub para dzieci otrzymuje plansze z obrazkami związanymi z omawianym tematem, np. owoce. Nauczyciel odczytuje nazwy obrazków – dziecko po usłyszeniu odpowiedniej nazwy – zakrywa dany obrazek. Odczytywane nazwy muszą zawierać również przykłady ‘zmyłki’ – czyli wyrazy, które w ogóle nie występują na planszy. Kiedy dziecko zasłoni wszystkie obrazki woła “BINGO”

2. Malowanie na plecach

Zabawę tę często wykorzystuję w swojej pracy, gdyż jest bardzo lubiana przez wszystkie dzieci. W pracy z „maluchami” polecam samemu rysować dzieciom na plecach obrazek związany z danym tematem. W grupie dzieci starszych można poprosić wychowanków o dobranie się w pary i wszystkie dzieci samodzielnie rysują dany przedmiot na plecach kolegi.

3. What’s missing

Nauczyciel rozkłada karty przedstawiające omawiane słownictwo. Do wybranego dziecka zwraca się słowami: „Close your eyes!” . Kiedy wskazane dziecko zamknie oczy nauczyciel zabiera jedną z kart mówiąc „Now open your eyes and tell me: What’s missing?” , zaś dziecko stara się zgadnąć po angielsku czego brakuje.

4. Utrwalanie słownictwa podczas śpiewu

Kolejna zabawa idealnie nadaje się podczas np. utrwalania słów zawartych w tekście piosenki. Rozdajemy dzieciom obrazki przedstawiające słowa zawarte w piosence np. do piosenki „Old MacDonald Had a Farm” możemy wykorzystać sylwety zwierząt. Zadaniem dzieci jest podniesienie obrazka wysoko nad głowę gdy usłyszą dany wyraz podczas wspólnego śpiewania.

5. Teleskop

Przygotowujemy kartonik takiej samej wielkości jak nasze flashcards z wyciętym kółkiem. Po przyłożeniu kartonika do danej karty dziecko będzie widziało zaledwie fragment obrazka. Zadanie dziecka polega na odgadnięciu co ukryło się na obrazku pod kartonikiem.

6. Butelka

Rozkładamy karty przedstawiające wprowadzone słownictwo w kole. Na środku kładziemy butelkę. Wszystkie dzieci kręcą kolejno butelką i mówią po angielsku jakie przedmioty wskazała szyjka butelki.

7. „Błyskanie” obrazkami

Możemy wykorzystać również zabawę polegająca na pokazaniu dzieciom obrazka na zaledwie 1-2 s. Po tym krótkim czasie dzieci muszą odgadnąć co widziały na obrazku.

8. YES or NO

Polecam też użycie flashcards w zabawie ruchowej, w której na podłodze w niewielkiej odległości od siebie kładziemy napisy YES oraz NO, dzieci na początek stają rządkiem za jedną z kartek. Następnie nauczyciel staje przodem do dzieci i pokazując kartę zadaje pytanie, np. “Is it red?”, a dzieci “odpowiadają” przeskakując za właściwą kartkę:)

9. „It is a….”

Nauczyciel trzyma nad głową karty z omawianym słownictwem np. zwierzęta i zwraca się do dzieci słowami „It is a dog” (na zdjęciu widoczne jest inne zwierzę), dzieci głośno krzyczą NO. Kiedy nauczyciel zgadnie jakie zwierzę przedstawione jest na obrazku, wtedy wszyscy wołają YES. Zabawę rozpoczyna nauczyciel, w grupie starszych dzieci prosimy kolejno dzieci aby zajmowały miejsce nauczyciela.

10. Wyścigi

Propozycja dla mniejszych grup: rozkładamy kilka kart w różnych miejscach sali, nauczyciel wypowiada wyraz, który jest zilustrowany na jednej z kart, a uczniowie biegną do niego. Można też zrobić zawody. Na tablicy poprzyczepiać flashcards, ustawić dwie drużyny gęsiego w pewnej odległości przed tablicą i wypowiedzieć jedno ze słów. Pierwszy zawodnik z każdej drużyny ma za zadanie podbiec i zabrać właściwą kartę.

11. Ciuciubabka (Blindfold game)

Nauczyciel przynosi szalik i różne przedmioty (np. przybory szkolne), które rozkłada na biurku. Zawiązuje oczy jednemu dziecku. Jego zadaniem jest odgadnąć na podstawie dotyku, co to za przedmiot.

Gry i zabawy utrwalające poznane słownictwo.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *