NUMBERS/liczby

Oto kilka piosenek i zabaw, które możemy wykorzystać na zajęciach podczas wprowadzania liczebników.

PIOSENKi

1. How many fingers?

Rytmiczna piosenka, podczas której utrwalamy liczebniki, części ciała, a także mamy okazję do poruszania się podczas zajęć.

2. Let’s count

Kolejna piosenka idealnie nadaje się do pracy w grupie młodszych dzieci, gdzie naukę liczebników możemy „przemycić” w formie prostej zabawy przy muzyce.

3. Five little monkeys jumping on the bed

4. Siedem kroków

Bardzo prosta wyliczanka zarówno dla młodszych jak i starszych dzieci.

5. Five little ducks

Podczas zabaw z kolejną piosenką możemy wykorzystać 4 grupy instrumentów np. bębenki, tamburyna, grzechotki, trójkąty. Na początku rytm wystukują wszystkie instrumenty, jednak zmienia się to w momencie kiedy kaczuszki z naszej piosenki nie wracają ( kolejno przestają grać wskazywane przez nauczyciela instrumenty). Na zakończenie ponownie wszyscy rytmicznie grają na swoich instrumentach. Słowa Quak, Quak Quak śpiewają wszystkie dzieci naśladując mamę kaczkę.

ZABAWY

1. More and less

Zabawę tę polecam wykorzystać w grupie starszych dzieci, takich, które rozpoznają zapis graficzny liczby. Przed rozpoczęciem zabawy wprowadzamy pojęcia more and less. Zabawę rozpoczynamy od wyboru kartonika z daną cyfrą (dzieci nie widzą jaka cyfra znajduje się na kartoniku). Zadanie polega na odgadnięciu co to za cyfra. Nauczyciel naprowadza dzieci używając zwrotów more lub less. Dziecko, które odgadnie liczbę, wybiera kolejną i stara się naprowadzać pozostałe dzieci.

2. What’s the time Mr Wolf?

Jedna osoba „Wilk” stoi na jednym końcu sali twarzą do ściany, a reszta grupy ustawia się na drugim końcu. Dzieci wołają: What’s the time Mr Wolf?, a wilk odpowiada: It’s two o’clock. Dzieci stawiają dwa małe kroczki, odliczając je głośno: one, two. Pytanie i odpowiedź są powtarzane, aż wilk usłyszy glosy dzieci blisko siebie. Wtedy odwraca się i woła: It’s dinner time! i stara się złapać jednego dziecko.

3. Liczenie

Rozkładamy na dywanie karty z cyframi i kolejno odliczamy do 10, jednocześnie wskazując odpowiednią kartę. Za każdym razem gdy zaczynamy liczyć od początku zmieniamy ton głosu. Tak więc liczymy: najpierw cicho, potem głośno, robiąc złą minę, robiąc śmieszną minę, płacząc, śmiejąc się itp.

4. The number chant

One, two who are you?

Three, four walk the door.

Five, six let’s make kicks.

Seven, eight don’t be late.

Nine and ten walk like a hen.

5. Rysowanie cyfr na plecach

Dzieci dobierają się w pary. Jedna osoba rysuje koledze na plecach jakąś cyfrę. Zadaniem drugiego dziecka jest odgadnięcie co to za cyfra.

6. Ready? steady? go!

Rozkładamy w różnych miejscach sali różne ilości przedmiotów, które mamy do dyspozycji (lalki, kredki, klocki, kubki, itp.). Dzieci przechadzają się po sali za nauczycielem i widzą gdzie znajdują się te przedmioty (np.: w jednym miejscu znajduje się jedna kredka, w kolejnym dwie lalki, trzy ołówki, gdzieś indziej cztery maskotki, itd.). Dzieci razem przeliczają przedmioty i zapamiętują gdzie jaka ilość przedmiotów się znajduje. Nauczyciel wypowiada na głos jakąś liczbę np.: “5″” a zadaniem dzieci jest szybko podbiec do miejsca gdzie zostało wcześniej umiejscowionych właśnie 5 przedmiotów. Nauczyciel zachęca do zabawy pytając “are you ready?” dzieci odpowiadają “yes” i słyszą od nauczyciela “ready? steady? go!”.

7. TEN

Dzieci siedzą w kółku, każde dziecko po kolei odlicza po angielsku. Dziecko na które padnie „10” odpada. Wygrywa ten, kto zostanie do końca.

8. Matching pairs.

Rozkładamy flashcards na dywanie: kartoniki przedstawiające różne cyfry oraz kartoniki z różną ilością kropek . Zadaniem dzieci jest dopasowanie cyferek do ilości kropek.

NUMBERS/liczby

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *